SYS Çevre Analiz Laboratuvarı 2016 yılında kurularak, İş hijyeni ölçümleri kapsamındaki çalışmalarını tamamlayarak 2017 yılında Türk Akreditasyon Kurumu’ndan akreditasyon belgesini, 2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yeterlilik belgesini almıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamındaki hava kalitesi, gürültü, titreşim, kimyasal madde, aydınlatma, termal konfor, ortam ve maruziyet ölçümlerinin yapılması konusunda hizmet sunulmaktadır.

İş Hijyeni – İş Sağlığı Ölçümleri, çalışanların sağlığını kısa süreli veya uzun süreli etkileyen veya etkileyebilecek her türlü biyolojik, fiziksel ve kimyasal etmenlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Söz konusu ölçümler kişilerin çalışma alanlarında uzun süreli veya kısa süreli olarak yapılabilmekte olup ölçüm yapılacak parametrelerin ve ölçüm adetlerinin bu alanda uzman kişiler tarafından tespit edilmesi, ölçüm raporunun firmadaki olası risk durumlarının doğru değerlendirilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

SYS Çevre Analiz Laboratuvarı olarak yapmış olduğumuz ölçüm ve analizler doğrultusunda hazırladığımız iş hijyeni ölçüm raporlarıyla, çalışanlarınızın risklerini eksiksiz ve güvenilir şekilde raporlayarak firmanızın risklerini minimize etmenizi sağlıyoruz.