T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında endüstriyel tesislere ait "yasal emisyon limitleri" tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını 2 (iki) yılda bir kontrol ettirmek ve bunu Yeterlik Belgesi almış bir laboratuvarda yaptırmak zorundadır. Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. Havayı kirletici gaz ve partikül maddelerin neler olduğunu, konsantrasyonlarını, kütlesel debilerini ve hangi oranlarda kirletici vasıflara sahip olduklarını ve bu kirletici kaynaklara sahip tesislerin emisyonlarının ilgili yönetmelik esaslarına uyup uymadığı bu ölçümler ile belirlenmektedir. İşletmelerin faaliyetleri sonucu oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere salınan atık gazların ölçümleri "Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği'ne göre laboratuvarımızda gerçekleştirilir.

Emisyon Ölçüm Parametreleri:

-Standart Yanma Gazları (CO, CO2, SO2, NO, NO2, NOX), Partikül Madde Tayini (Toz), Debi, Hız, Nem, Sıcaklık, İslilik Tayinleri, VOC (Uçucu Organik Bileşik) Analizleri, Ağır Metal Örneklemesi ve Analizleri, Halojen Örneklemesi ve Analizleri, PAH Analizleri, İleri Örnekleme Sistemleri

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında özellikle kirletici toz seviyesi yüksek endüstriler ile Maden Ocakları, Seramik Tesisleri vb. çevre havasında yapılması gereken ölçüm ve analizler ile  Hava Kalitesi Modellemesi çalışmaları laboratuvarımızda yapılmaktadır.

- Çöken Toz Tayini

- Partikül Madde (PM10)Tayini

- Çöken Tozda Ağır Metal Tayini

- Partikül Maddede (PM10) Ağır Metal Tayini

- Pasif Örnekleyiciler ile Kirletici Gaz Ölçümleri

- VOC (Uçucu Organik Bileşikler) Tayini

- Çevresel Gürültü

Emisyon İmisyon kapsamında Bou Merkezli olmak üzere, Zonguldak ( Kdz. Ereğli, Çaycuma, Devrek, Kilimli, Kozlu, Gökçebey ve Alaplı), Düzce (Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca), Karabük (Eflani, Eskipazar, Ovacık, Safranbolu ve Yenice), Bartın ( Amasra, Kuruçaşile ve Ulus) ve Tüm Türkiye GenelindeTürkak Akreditasyon Belgesi ve ÇEvre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yetki Belgesiyle hizmet vermekteyiz.