SYS Çevre Analiz Laboratuvarı 2016 yılında kurulmuş olup, İş hijyeni, Emisyon, İmisyon ölçümleri kapsamındaki çalışmalarını tamamlayarak, 2018 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan, 2019 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlilik belgelerini almıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı kapsamındaki hava kalitesi, gürültü, titreşim, kimyasal madde, aydınlatma, termal konfor, ortam ve maruziyet ölçümleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında Emisyon, İmisyon, Çevresel Gürültü Ölçümleri, Su ve Atıksu Analizleri konusunda hizmet sunulmaktadır.

İş Hijyeni – İş Sağlığı Ölçümleri, çalışanların sağlığını kısa süreli veya uzun süreli etkileyen veya etkileyebilecek her türlü biyolojik, fiziksel ve kimyasal etmenlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Söz konusu ölçümler kişilerin çalışma alanlarında uzun süreli veya kısa süreli olarak yapılabilmekte olup ölçüm yapılacak parametrelerin ve ölçüm adetlerinin bu alanda uzman kişiler tarafından tespit edilmesi, ölçüm raporunun firmadaki olası risk durumlarının doğru değerlendirilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

SYS Çevre Analiz Laboratuvarı olarak yapmış olduğumuz ölçüm ve analizler doğrultusunda hazırladığımız iş hijyeni ölçüm raporlarıyla, çalışanlarınızın risklerini eksiksiz ve güvenilir şekilde raporlayarak firmanızın risklerini minimize etmenizi sağlıyoruz.

Çevre Emisyon ve İmisyon ölçümleri sanayi kaynaklı kirletici gaz ve tozların niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesi için yapılan ölçümlerdir.

Avrupa Birliği temiz hava politikaları gereği; ülkemizde yürürlükte olan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği” ile emisyon değerleri kontrol altında tutulmaktadır.

“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” kapsamında EK-1 ve EK-2 de bulunan tesisler 2 yılda bir emisyon ölçümleri yaptırmalıdır.

Bu noktada laboratuvarımız “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıdaki parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına uygun olarak akredite olmuş olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” nin Madde 19-2 kapsamında sertifikalandırdığı personeller ile emisyon ölçümleri, analiz ve raporlamasını gerçekleştiriyoruz.